Generalforsamling 2022

Generalforsamling lørdag 19.marts 2022 kl. 10.00 Umiddelbart inden koncert med ‘United Nations Jazzband’ kl 12.00-14.00 indkaldes til årets generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Godkendelse af regnskab Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt – herunder evt. forslag til orkestre og aktiviteter i Frokostjazzens regi.…